Változik a szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek karbantartásának folyamata


Változik a szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek karbantartásának folyamata

Kikerül a hatósági felügyelet alól a szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek palackjainak nyomáspróbája, ezt a Kormány 153/2023. (IV. 27.) Korm. rendelete hirdette ki.

Az eddigiekben jellemzően néhány, karbantartó műhellyel rendelkező vállalkozás gyűjtötte össze a szén-dioxiddal oltó készülékeket és a kormányhivatalnál felkért kazánbiztos személy volt az akinek a felügyelete mellett lehetett elvégezni ezen tűzvédelmi eszközök nyomáspróbáját. Ez a személy jelölte meg a palackokon úgynevezett „beütéssel” az elvégzett és a következő nyomáspróba esedékességének idejét. Ez 2023. május 12-től megváltozott.

"A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szén-dioxiddal oltó eszközök karbantartására jogosult karbantartó műhelyek már önmaguk is elvégezhetik ezen tűzoltó készülékek karbantartását. A technikai feltételeket a műhelyek biztosítják, a szükséges bejelentést - azoknak akik eddig nem foglalkoztak eddig ezzel a tevékenységgel - a katasztrófavédelmi hatóság felé kell megtenni.. A nyomáspróba elvégzését a karbantartó vállalkozások fogják jelölni."


A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék

A szén-dioxiddal oltó berendezések palackjának nyomáspróbájára azért volt szükség, mert nyomástartó berendezésnek minősülnek, sőt a CO2 esetében az oltógáz sokkal magasabb nyomáson van beletöltve a palackba, mint pl. a habbal oltók vagy a porral oltók esetében. A szén-dioxid rendkívül hatásos oltóanyag, kiszorítja az oxigént, megszüntetve ezzel az égés egyik feltételét. Zárt helyiségekben történő alkalmazásakor emiatt kellő figyelemmel kell eljárni. Ezek az oltóeszközök elsősorban B, C tűzosztályú tüzek oltására alkalmasak, azaz éghető folyadékok és éghető gázok tüzének oltására alkalmazzák. Jellemzően 2 és 5 kg-os kiszerelésben vannak készenlétbe helyezve.

Az áramot nem vezeti, így feszültség alatt álló berendezések tüzeinek oltására is alkalmas.

Fémek és szerves szilárd anyagok tüzének oltására nem alkalmazható.

Szabvány szerint kötelező szén-dioxiddal oltót elhelyezni pl. lift gépházaknál, de szerverterméknél, muzeális értékeknél is előszeretettel alkalmazzák.


Szabó Tamást, a TSZVSZ Tűzoltó felszerelések és tűzoltó készülék tagozatának újdonsült vezetőjét kérdeztük a változásról:

Mit jelent ez a szakmára nézve?

Várhatóan az eddigieknél több karbantartó vállalkozás fogja saját maga elvégezni ezen palackok nyomáspróbáját, hiszen ez a változás egyfajta könnyítés az eddigiekhez képest. Természetesen a vonatkozó előírásokat továbbra is be kell tartani, a palack nyomáspróbát el kell végezni, az elvégzett munkát jelölni és dokumentálni kell.

Mi a TSZVSZ álláspontja a jogszabály módosulása kapcsán?

A TSZVSZ júniusban tartani fog egy szakmai egyeztetést, megbeszélést, ahol kialakítjuk részletes javaslatunkat annak érdekében, hogy a változás után is egységes legyen minden karbantartó műhelyben az, ahogy eljárunk a CO2 palackok nyomáspróbájával kapcsolatban. Javaslatot fogunk tenni BM OKF felé az “Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás” TVMI módosítására is. Az biztosan állítható, hogy a TSZVSZ-en belül tevékenykedő karbantartó szervezetek továbbra is az elvárható legjobb minőségben fogják ezeket a munkafolyamatokat elvégezni.

Hogyan kellene jelölni az elvégzett nyomáspróbát, szerkezeti vizsgálatot?

Az biztos, hogy a palackba történő “beütéssel” maradandó módon továbbra is jelölni kell a mostani nyomáspróba és a következő nyomáspróba idejét. Így ebben nincs változás. Viszont elmarad a hatósági beütés a “kazánbiztosi jel”, de a karbantartó szervezet jelölése látható lesz a palackokon.

Van-e teendője a tűzoltó készülék karbantartó műhelynek, ha CO2 nyomáspróbát akar végezni?

Ha eddig is végezte ezt a tevékenységet akkor nincs különösebb teendője. Ha eddig nem nyomáspróbázott CO2 palackot, akkor meg kell teremtenie ennek műszaki, eszközbeli feltételeit - pl. CO2 nyomáspróbázó és töltő berendezés beszerzése - és a tevékenység végzésére vonatkozó bejelentéssel kell élnie az illetékes katasztrófavédelmi hatóság felé.


A szén-dioxiddal oltó készülékek karbantartásáról, ellenőrzéséről készülő naplók vezetését a fenti módosítás nem befolyásolja, sem papír alapú, sem a korszerű, elektronikusan vezetett üzemeltetési naplók használata esetén sem.

A rendelet 2023. május 12-től hatályos.


Fotó: https://fiREG.hu/tuzolto-keszulekek