Megfelelőségi nyilatkozat

A fiREG.hu Kft. jelen nyilatkozatban igazolja, hogy a fiREG.hu tűzvédelmi szoftver (továbbiakban: Program) rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak.


A fiREG.hu Kft. kijelenti, hogy a Program az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) b) pontja alapján a felülvizsgálatokra vonatkozó Felülvizsgálat és Karbantartás TVMI 12.3:2020.01.22, 4.4.5. pontjában foglalt követelményeknek megfelel.


Az egyes tűzvédelmi eszközök felülvizsgálati szempontjai megfelelnek az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint a Felülvizsgálat és Karbantartás TVMI 12.3:2020.01.22-ben megfogalmazott felülvizsgálati szempontoknak. 


Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatás nélkül hiteles
Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatva és a jogosult személy által aláírva is hiteles dokumentumnak minősül.


A Felülvizsgálat és Karbantartás TVMI 12.3:2020.01.22 4.4.5.2 l) pontja alapján az elektronikus üzemeltetési napló eredetének hitelessége, és adattartalmának sértetlensége úgy valósul meg, hogy minden elektronikus üzemeltetési napló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által biztosított időbélyeggel kerül kiállításra.


A fiREG.hu Kft. fokozott biztonságú elektronikus aláírását és minősített időbélyegeit a Microsec Zrt. biztosítja.


Az elektronikus aláírást a fiREG.hu Kft. szolgáltatja. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jogosult személy e-üzemeltetési naplót kíván előállítani, akkor a Program igazolja, hogy adott időpillanatban, a Program által a zárt rendszerbe belépésével azonosított, jogosult személy által, a naplóban meg nem változtatható adatokkal készült el a dokumentum
Az elektronikus időbélyeg igazolja, hogy a dokumentum abban a pillanatban készült, amikor a napló készítése gombra nyomott a jogosult személy, tartalma később meg nem változtatható. Az elkészült, elektronikusan hiteles dokumentumon történő változtatás esetén az elektronikus aláírás és időbélyeg érvényét veszíti.


Jogosult személy a felülvizsgálati szempontok és a saját szakértelme alapján dokumentálja az eszköz állapotának státuszát.
Hibás adatbevitelből származó károkért a felelősség minden esetben a felhasználót terheli. 
Az adatbázis tartalmáért a fiREG.hu Kft. felelősséget nem vállal. 


Kelt: Fertőszentmiklós, 2020.02.10. 

Fekete Attila, alapító, fejlesztési vezetőHorváth Gábor, alapító, szakmai vezető