Megfelelőségi nyilatkozat


Készült: MSZ EN ISO/IEC 17050 alapján

Egyedi azonosító: fi-MF88/2022

Kibocsátó:
fiREG.hu Kft.
www.fiREG.hu
[email protected]


Megfelelőség tárgya: Tűzvédelmi karbantartó szoftver üzemeltetése


A fiREG.hu Kft. jelen nyilatkozatban igazolja, hogy a fiREG.hu tűzvédelmi szoftver (továbbiakban: Program) rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak.

A fiREG.hu Kft. kijelenti, hogy a Program az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) b) pontja alapján a felülvizsgálatokra vonatkozó Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.5:2022.06.13, 4.5.5. pontjában foglalt követelményeknek megfelel.

Az egyes tűzvédelmi eszközök felülvizsgálati szempontjavaslatai megfelelnek az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.5:2022.06.13-ban megfogalmazott felülvizsgálati szempontoknak. 

Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatás nélkül is teljes bizonyítóerejű magánokirat (a Pp. 325. § (1) f) pontja szerint). Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatva, a jogosult személy által aláírva és két tanú által hitelesítve szintén teljes bizonyító erejű dokumentumnak minősül (a Pp. 325. § (1) b) pontja szerint).

Az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.5:2022.06.13 4.5.5.2 l) pontja alapján az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló eredetének hitelessége, és adattartalmának sértetlensége úgy valósul meg, hogy minden elektronikus üzemeltetési napló minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített szolgáltató által biztosított minősített időbélyeggel kerül kiállításra.

A fiREG.hu Kft. 2023. január óta bevezette és alkalmazza az ISO27001 szerinti információbiztonsági szabványt, melyet a United Registrar of Systems (Holdings) Ltd. tanúsít. (Letölthető itt: fiREG SO27001 tanúsítvány)A fiREG.hu Kft. minősített elektronikus bélyegző-tanúsítványát és minősített időbélyegeit a Microsec Zrt. biztosítja, az EU-ban bejegyzett minősített bizalmi szolgáltatóként.

Az elektronikus bélyegzővel a fiREG.hu Kft. a saját rendszereiben (Program) hitelesíti a bejegyzéseket. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jogosult személy e-üzemeltetési naplót kíván előállítani, akkor a Program igazolja, hogy adott időpillanatban, a Program által a zárt rendszerbe belépésével azonosított, jogosult személy által, a naplóban meg nem változtatható adatokkal készült el a dokumentum. 
Az elektronikus időbélyeg igazolja, hogy a dokumentum abban a pillanatban készült, amikor a napló készítése gombra nyomott a jogosult személy, tartalma később meg nem változtatható. Az elkészült, elektronikusan hiteles dokumentumon történő vétlen vagy szándékos változtatás esetén az elektronikus aláírás és időbélyeg érvényét veszíti. 


Jogosult személy az ellenőrzési és felülvizsgálati szempontok, továbbá a saját szakértelme alapján dokumentálhatja az eszköz állapotának státuszát.

100% Bírság garancia

Amennyiben a fiREG-gel készített üzemeltetési napló formai követelményeinek hiánya miatt bírságolják meg előfizetőnket, miközben az ÁSZF-ben vállalt Felhasználói felelősségek-et betartotta, úgy a fiREG.hu Kft. megtéríti előfizetője számára az esetleges hatósági bírság összegét.

Hibás adatbevitelből származó károkért a felelősség minden esetben a felhasználót terheli. 
Az adatbázis tartalmáért a fiREG.hu Kft. tűzvédelmi szakmai felelősséget nem vállal. 


Kelt: 2023.01.19. 


Fekete Attila, alapító, fejlesztési vezetőHorváth Gábor, alapító, szakmai vezető