Megfelelőségi nyilatkozat

A fiREG.hu Kft. jelen nyilatkozatban igazolja, hogy a fiREG.hu tűzvédelmi szoftver (továbbiakban: Program) rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak.


A fiREG.hu Kft. kijelenti, hogy a Program az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) b) pontja alapján a felülvizsgálatokra vonatkozó Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.4:2021.07.15, 4.5.5. pontjában foglalt követelményeknek megfelel.


Az egyes tűzvédelmi eszközök felülvizsgálati szempontjai megfelelnek az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.4:2021.07.15 - ben megfogalmazott felülvizsgálati szempontoknak. 


Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatás nélkül is teljes bizonyítóerejű magánokirat (, hiteles).
Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló nyomtatva és a jogosult személy által aláírva is hiteles dokumentumnak minősül.


Az  Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI 12.4:2021.07.15 4.5.5.2 l) pontja alapján az elektronikus üzemeltetési napló eredetének hitelessége, és adattartalmának sértetlensége úgy valósul meg, hogy minden elektronikus üzemeltetési napló minősített elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által biztosított időbélyeggel kerül kiállításra.


A fiREG.hu Kft. minősített elektronikus aláírását és minősített időbélyegeit a Microsec Zrt. biztosítja.


Az elektronikus aláírást a fiREG.hu Kft. szolgáltatja. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jogosult személy e-üzemeltetési naplót kíván előállítani, akkor a Program igazolja, hogy adott időpillanatban, a Program által a zárt rendszerbe belépésével azonosított, jogosult személy által, a naplóban meg nem változtatható adatokkal készült el a dokumentum
Az elektronikus időbélyeg igazolja, hogy a dokumentum abban a pillanatban készült, amikor a napló készítése gombra nyomott a jogosult személy, tartalma később meg nem változtatható. Az elkészült, elektronikusan hiteles dokumentumon történő változtatás esetén az elektronikus aláírás és időbélyeg érvényét veszíti.


Jogosult személy az ellenőrzési és felülvizsgálati szempontok, továbbá a saját szakértelme alapján dokumentálja az eszköz állapotának státuszát.

100% Bírság garancia

Amennyiben a fiREG-gel készített üzemeltetési napló formai követelményeinek hiánya miatt bírságolják meg előfizetőnket, miközben az ÁSZF-ben vállalt Felhasználói felelősségek-et betartotta, úgy a fiREG.hu Kft. megtéríti előfizetője számára a bírság összegét.

Hibás adatbevitelből származó károkért a felelősség minden esetben a felhasználót terheli. 
Az adatbázis tartalmáért a fiREG.hu Kft. tűzvédelmi szakmai felelősséget nem vállal. 


Kelt: 2021.07.09. 


Fekete Attila, alapító, fejlesztési vezetőHorváth Gábor, alapító, szakmai vezető