K - Flórián Kft.

Tűzvédelmi szolgáltató vállalkozás

A fiREG arany fokozatú partnere, fiREG felhasználó 5 éve

K - Flórián Kft.

Tűzoltó készülékek Tűzi vízforrások Tűzgátlók Hő- és füstelvezetők Vészkijáratok Biztonsági világítások

Szolgáltatás terület: Országos

CÉGBEMUTATÁS

A K-Flórián Kft. 1994. március 18-án alakult betéti társaságként. 2002. május 23-án történt bejegyzéssel átalakult korlátolt felelősségű társasággá. A kezdeti időszakban a cég tevékenysége tűzoltó készülékek javítása, karbantartása és időszakos ellenőrzése volt. Ezt egészítettük ki a tűzvédelmi eszközök, felszerelések értékesítésével, tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbázásával, oltóvíz tároló medencék ellenőrzésével, oltóvíz intenzitás és kifolyási nyomásméréssel. Az első időszakban 4-5 fő munkavállaló dolgozott. A folyamatos profil és piac bővülés okán jelenleg 19-20 fő a cégünk létszáma. A színvonalas tevékenység végzéshez egy saját tulajdonú 2000 m-es ingatlanon 800 m-nyi beépített épületben irodákat, műhelyeket és raktárakat használunk. Gépjárműparkunk jelenleg nyolc gépjárműből áll.

Kapcsolódó vállalkozásban nemcsak tűzvédelmi, hanem munkavédelmi eszközök (munkaruhák, egyénivédőeszközök, táblák,..) forgalmazásával is foglalkozunk. (Ez Pécsett egy másik telephelyünkön található). Mivel egyre nagyobb hangsúly helyeződik a prevencióra - a tűz-, munka- és környezetvédelem területén is -, szolgáltatásunkat ez irányba fejlesztettük. Megbízási szerződéssel felvállaljuk (1997- óta) a gazdálkodó szervezetek valamint intézmények ez irányú feladatainak komplex szolgáltatását.


SZOLGÁLTATÁSAINK

Tűzvédelem területén:

 • tűzvédelmi eszközök teljeskörű forgalmazása,
 • tűzoltókészülékek teljeskörű karbantartása, javítása,
 • tűzoltó vízforrások és tartozékaik időszakos felülvizsgálata-karbantartása,
 • oltóvíztároló medencék -tartályok 5 éves teljeskörű karbantartása,
 • tűzgátló nyílászárók időszakos felülvizsgálata-karbantartása,
 • hő és füstelvezető berendezések időszakos felülvizsgálata-karbantartása,
 • pánikzár, vészkijárati zár időszakos felülvizsgálata-karbantartása,
 • tűzvédelmi eszközök javítása karbantartása viszonteladó partnerek részére is,
 • tűzvédelmi szaktanácsadás,
 • tűzvédelmi szabályzat készítése,
 • tűzriadó tervek elkészítése (helyszín és alaprajzokkal),
 • tűzvédelmi oktatások lebonyolítása,
 • tűzvédelmi feladatok ellátása,
 • rendszeres tűzvédelmi szemle megtartása,
 • hatósági ellenőrzésen való részvétel (a megbízó szakmai képviselete),
 • tűzvédelmi szakvizsgák szervezése és lebonyolítása, tűzriadó gyakorlatok lebonyolítása,
 • tűzoltási gyakorlatokban történő közreműködés,
 • tűzvédelmi szabványossági valamint villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok végzése.


Munkavédelem területén:

 • munkavédelmi szaktanácsadás,
 • munkavédelmi szabályzat készítése,
 • munkavédelmi oktatások lebonyolítása,
 • munka- és útibalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása,
 • egyéni védőeszköz, védőital, tisztálkodó szerek juttatásának meghatározása,
 • orvosi vizsgálatok rendjének leszabályozása,
 • rendszeres munkavédelmi szemle megtartása, dokumentálása,
 • alkoholszondás ellenőrzések tartása,
 • gépek, berendezések felülvizsgálati dokumentációjának ellenőrzése,
 • emelőgépek időszakos vizsgálata,
 • veszélyes munkaeszközök időszakos felülvizsgálata,
 • érintésvédelmi felülvizsgálatok végzése,
 • üzembehelyezési, használatbavételi, telephely-engedélyezési eljárás lebonyolításában,
 • való közreműködés, felkészítés,
 • munkahelyi kockázat értékelés-becslés elkészítése,
 • kémiai kockázatértékelés elkészítése,
 • létrák, állványok, dobogók felülvizsgálata,
 • állványos polcrendszerek felülvizsgálata.
 • Környezetvédelem területén:
 • környezetvédelmi szaktanácsadás,
 • hulladékgazdálkodási terv, anyagmérleg, üzemnapló készítés,
 • veszélyes hulladék nyilvántartás vezetés, bejelentés a hatóság felé,
 • veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának készítése,
 • levegőtisztasági védelmi bejelentők kitöltése,
 • meglévő és új pontforrások engedélyeztetése,
 • víz minőségvédelmi bejelentési kötelezettség teljesítése,
 • kémiai anyagok (veszélyes készítmények) Kormányhivatal Népegészségügyi szerve felé
 • történő bejelentése,
 • építési engedélyezés környezetvédelmi dokumentációjának elkészítése,
 • vízkészlet járulék bevallás elkészítése


CÉLJAINK

A K-Flórián Kft. célja a piacon elismert színvonalú tűz- munka- és környezetvédelmi szolgáltatásaink egyenletes minőségének, az előírásoknak megfelelő műszaki színvonalának és gazdaságosságának biztosítása megrendelőink részére. Szolgáltatásaink minőségi elvárásait minden esetben a törvényes előírások határozzák meg megrendelőink igényeinek figyelembe vételével. Társaságunknál minden szervezeti szinten érvényesítjük a minőségszemléletet, folyamatosan gondoskodunk a személyzet szakmai és minőségügyi képzéséről. A tűz-, munka- és környezetvédelmi szolgáltatások teljes területén az MSZ EN ISO 9001:2015 sz. szabvány alapján tanúsított (cégünk 1998 ! óta rendelkezik minőségügyi tanúsítással)  

Minőségirányítási rendszert működtetünk.


INNOVÁCIÓ

Beruházásainkkal folyamatosan modernizáljuk a környezetünket. A karbantartó berendezéseink jelenleg az elérhető technológia élvonalát képviselik. A karbantartások során elhasznált energia közel 90%-át már megújuló forrásból állítjuk elő. (Tűzvédelmi eszközök forgalmazásának és karbantartásának tekintetében az ország jelentős részén vannak viszonteladóink illetve partnereink. A szerződött partnereink eszközeit is a mi műhelyünk javítja.) Törekszünk a digitális lehetőségek lehető legjobb kihasználására, a papírmentes iroda és papírmentes tevékenységek elérésére. Ennek megvalósítására az országban elsők közt vezettük be a tűzvédelmi szakmában a www.fireg.hu rendszerét, partnereink elismerésére.

Továbbra is célunk a társaságunk versenyképességének, eredményességének növelése, egyben jó hírének  öregbítése.