Halbaksz Mérnöki Kft.

Tűzvédelmi szolgáltató vállalkozás

A fiREG bronz fokozatú partnere, fiREG felhasználó 3 éve

Halbaksz Mérnöki Kft.

Tűzoltó készülékek Tűzi vízforrások Tűzgátlók Hő- és füstelvezetők Vészkijáratok Biztonsági világítások Beépített tűzjelző ber.

Szolgáltatás terület: Országos

A fiREG segítségével cégünk a vállalkozások számára az üzemeltetői ellenőrzéseket biztosítja.

Cégünk 2010 óta fő feladatának tartja, hogy segítsen a vállalkozásoknak a jogszabályi kötelezettségeik között eligazodni, ezzel megfelelve a törvényi előírásoknak és egy mindenki számára értékes társaságot biztosítani. Ügyfeleink között a kisvállalkozásoktól kezdve a 100 főt meghaladó cégcsoportokig a gazdaság minden szereplője megtalálható.

A Halbaksz Mérnöki Kft. tevékenységének jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk ügyfélkapcsolati rendszerünk fejlesztésére, az ügyfelek egyedi igényeinek megismerésére, a számukra optimális megoldások megtalálására. A minőségi színvonal megtartásával és fejlesztésével törekszünk kivívni partnereink bizalmát nap, mint nap.

Tevékenységi körünk kiterjed:

Munkavédelem:

 •     Munkavédelmi kockázatértékelés készítése
 •     Munkabalesetek kivizsgálása
 •     Munkavédelmi oktatások
 •     Egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 •     Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 •     Munkavédelmi belső szabályzat készítése


Tűzvédelem:

 •     Tűzvédelmi szabályzat készítése
 •     Tűzriadó Terv készítése
 •     Tűzriadó gyakorlatok megtartása
 •     Tűzvédelmi oktatások
 •     Üzemeltetői ellenőrzések elvégzése

Iparbiztonsági szolgáltatásaink:

 •     Üzemazonosítás
 •     Engedélyezési eljárások lefolytatása
 •     Biztonsági dokumentáció készítés, felülvizsgálat (Súlyos káresemény elhárítási terv)
 •     SKET, BVT oktatás

ADR/RID tanácsadás

    A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján a Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás köteles legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni

Kritikus infrastruktúra védelme

    A kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül intézkednie kell biztonsági összekötő személy megbízásáról, vagy foglalkoztatásáról, mely személy adatait a fenti határidőn belül köteles eljuttatni a nyilvántartó hatóság részére.