Változott a TvMI, a fiREG is


Változott a TvMI, a fiREG is

Július 15-én változott a karbantartásokat is szabályozó műszaki irányelv.

A jövőben Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás címmel lesz elérhető a karbantartásokat szabályozó tűzvédelmi műszaki irányelv. A főbb változásokat itt is mutatjuk:

Pontosításra került az üzemeltetői ellenőrzés fogalma és tevékenysége, így a 4.4.2. pont szerint "Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy – az ellenőrzéshez szükséges – jogszabályba foglalt előírást, valamint ha a vonatkozó TvMI megoldását választja, akkor az abban foglalt megoldást ismeri (pl.: üzemeltetői ellenőrzést végző feladatai, tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmi elemei) és helyismerettel rendelkezik."

Az időszakos felülvizsgálatok elvégzéséve magában foglalja az adott ciklusra vonatkozó üzemeltetői ellenőrzést is. A fiREG-ben ez eddig is opcionálisan választható volt, az admin felületen állítható be.

Továbbá ha az üzemeltetőtől független külső személy, vagy vállalkozás végzi az üzemeltetői ellenőrzést, akkor annak pontos részleteit szerződésben vagy munkaköri leírásban szükséges rögzíteni.

Ha az üzemeltetői ellenőrzést pl. egy tűzjelző berendezés automatikusan elvégzi, a megállapításokat akkor is üzemeltetési naplóban szükséges rögzíteni. 


Fontos, hogy már nem elegendő a szakvizsga bizonyítvány számát rögzíteni az üzemeltetési naplóra, hanem annak érvényességi idejét is rögzíteni kell.

Gondoljunk csak bele! Aki most táblázatokból dolgozik, minden egyes, júl. 15. után készült naplóra fel kell vezesse ezt a dátumot manuálisan. Nem maradhat üresen az érvényességi dátum és "kézzel", hibátlanul oda kell írni, oda kell másolni. Igen, naplónként, egyesével.
Mindeközben, aki fiREG-ezik egy pillanatra sem kell ezzel foglalkozni, a naplóra felkerül ez az adat automatikusan.
Mivel alapvetően minden fiREG felhasználó bizonyítvány számát, érvényességi idejét bekértük kötelező adatként korábban is, most az új kötelezettség kapcsán nincs teendőd, hiszen rákerül ez is a naplókra. 

Természetesen neked, fiREG felhasználónak semmilyen tennivalód nincsen, csak tudj róla, hogy a fiREG megfelelő.


Az eddigi "bizonyító erejű digitális időbélyeg és bizonyító erejű digitális aláírás" helyett időbélyeg és minősített aláírás szükséges.

Rövidesen elkészül az a tanulmány, amely pontosan alátámasztja, hogy az egyébként "minősített aláírás" kitételnek is pontosan mi alapján felel meg a fiREG.

Természetesen neked, fiREG felhasználónak semmilyen tennivalód nincsen, csak tudj róla, hogy a fiREG megfelelő.

A szeptember 1-jén hatályba lépő új ÁSZF-ben néhány apró változással együtt a fentiek miatt is változik minimálisan az időbélyeg díja 25-ről 29 Ft-ra.


Oltóvíztározók esetén üzemeltetőként a következőket szükséges ellenőrizned félévente:

    - tűzoltó gépjárművel való megközelítés megfelelősége,

    - feliratok, jelölések megléte, megfelelősége,

    - sértetlen állapot megléte (megfelelő vízmennyiség megléte),

    - zárókupak kapcsok megléte.


Száraz felszállóvezeték esetén a csonkokat szükséges azonosítani: készenléti hely vagy sorszám használata javasolt az üzemeltetési naplóban.

Hő- és füstelvezetők esetén nagyobb hangsúlyt kapnak a gyártói utasítások, alkatrészek cseréjére vonatkozó előírások. Mindez a 7.1.2 és 7.1.3 pontokban található részletesen.

A korábbi tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat helyett a vonatkozó NGM rendelet változása miatt már "villamos biztonsági felülvizsgálatról" beszélhetünk. A 8. pontban ennek a tűzvédelmet érintő részei kerülnek pontosításra.


Az megfigyelhető tehát, hogy az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló figyelmet kapott, ezzel is jelezve létjogosultságát, a digitalizáció szerepét, erejét. Olyan pontosítás került be, mely precízebb megfogalmazást eredményez.
Ahogy korábban, úgy a dokumentáció vezetése terén ezt követően sincs plusz teendője a fiREG felhasználóknak, hiszen a rendszert minden esetben felkészítjük a módosításokra, a szoftver a jogszabályi környezetnek megfelelő.